ตารางสอนปี-2561-เทอม1

 Day/Time 
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00  
จันทร์    MULT4902, 101
15-1007 (ชั้น 10)
(08:30-11:30)
   MULT4902, 101
15-1007 (ชั้น 10)
(12:30-15:30)
               
             COMP1205, 102
15-1211 (ชั้น 12)
(13:30-17:30)
           
                 MULT4901, 101
15-1007 (ชั้น 10)
(15:30-17:30)
           
อังคาร                      MULT1104, 240
15-0504 (ชั้น 5)
(17:30-21:30)
   
พุธ                               
พฤหัสบดี    COMP1205, 101
15-1205 (ชั้น 12)
(08:30-12:30)
   MULT3601, 101
15-0505 (ชั้น 5)
(13:30-17:30)
 MULT3302, 240
15-0505 (ชั้น 5)
(17:30-21:30)
   
   MULT3601, 102
15-0505 (ชั้น 5)
(08:30-12:30)
                     
ศุกร์                               
อาทิตย์    MULT4902, 201
15-0501 (ชั้น 5)
(08:30-11:30)
 MULT4902, 201
15-0501 (ชั้น 5)
(11:30-14:30)
                 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *