ใบงานที่ 7

ใบงานที่ 7.docx

คลิปวิดิโอประกอบ

ตอนที่ 1 Setting up the Game https://youtu.be/W_fAidYRGzs

ตอนที่ 2 Moving the Player https://youtu.be/7C7WWxUxPZE

ตอนที่ 3 Moving the Camera https://youtu.be/Xcm5H2J95iI

ตอนที่ 4 Setting up the Play Area https://youtu.be/dahT0wRVO1Q

ตอนที่ 5 Creating Collectibles https://youtu.be/HlDGSStxuHI

ตอนที่ 6 Counting Points https://youtu.be/XtR29MmzuT0

ตอนที่ 7 Displaying Score and Text https://youtu.be/bFSLI2cmYYo