ในโลกปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่โลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน "เทคโนโลยีสารสนเทศ" หรือ IT มีบทบาท สำคัญต่อการใช้ชีวิต โลกการศึกษาก็เช่นเดียวกันการแสวงหาความรู้ นอกห้องเรียน การศึกษาด้วยตนเองจะช่วยให้พัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่องและได้ผลดียิ่ง

อนึ่ง..นักศึกษาควรแสวงหาความรู้นอกตำราเรียน เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่านักศึกษาย่อมต้องรู้จักศึกษาหาความรู้มิใช่นักเรียน ที่จะต้องรอให้ครูเฝ้าคอยพร่ำสอน เพื่อที่จะเรียนweb นี้อาจช่วยให้นักศึกษาศึกษา หาความรู้จากนอกห้องเรียนได้ไม่ยาก

เว็บไซต์นี้ ได้จัดทำเพื่อการเรียนการสอน รวบรวมเนื้อหาการสอนในรายวิชาต่างๆ ของข้าพเจ้า เนื้อหาบางส่วน อาจละเลยการปรับปรุงมานาน ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แต่คิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

.................................................

Home

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Google Class

ประกาศถึงนักศึกษาทุกคน

เนื่องจาก การเรียนการสอนเป็นการใช้สื่อดิจิทัลบนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และออนไลน์ จึงจำเป็นต้องใช้ Google Class สำหรับการแจ้งข่าวสาร รับส่งไฟล์งานภาคปฏิบัติ ส่งการบ้าน ตรวจ และให้คะแนน จึงให้นักศึกษาทุกคน เมื่อได้รับ email @chandra.ac.th จากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ทำการเข้าระบบและเข้ากลุ่ม Google Class ให้เรียบร้อย  วัตถุประสงค์ของการใช้ Google Class คือ

  • กำหนด Assigment หรือการมอบหมายงาน เกี่ยวกับการค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนด
  • เชื่อมโยงกับ Google Drive เพื่อให้นักศึกษาสามารถ Up/Download ไฟล์งานได้ 24 ชม
  • ตรวจการบ้านและให้คะแนนย้อนกลับ(Feedback) ไปยังนักศึกษา
  • สื่อสารทางเมลล์ หรือเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง
Joomla templates by Joomlashine