ในโลกปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่โลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน "เทคโนโลยีสารสนเทศ" หรือ IT มีบทบาท สำคัญต่อการใช้ชีวิต โลกการศึกษาก็เช่นเดียวกันการแสวงหาความรู้ นอกห้องเรียน การศึกษาด้วยตนเองจะช่วยให้พัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่องและได้ผลดียิ่ง

อนึ่ง..นักศึกษาควรแสวงหาความรู้นอกตำราเรียน เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่านักศึกษาย่อมต้องรู้จักศึกษาหาความรู้มิใช่นักเรียน ที่จะต้องรอให้ครูเฝ้าคอยพร่ำสอน เพื่อที่จะเรียนweb นี้อาจช่วยให้นักศึกษาศึกษา หาความรู้จากนอกห้องเรียนได้ไม่ยาก

เว็บไซต์นี้ ได้จัดทำเพื่อการเรียนการสอน รวบรวมเนื้อหาการสอนในรายวิชาต่างๆ ของข้าพเจ้า เนื้อหาบางส่วน อาจละเลยการปรับปรุงมานาน ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แต่คิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

.................................................

Home

Joomla templates by Joomlashine