Powtoon

Powtoon

เว็บไซต์ Powtoon ให้บริการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ในรูปแบบการ์ตูนแบบสื่อประสมออนไลน์ การใช้บริการมีทั้งแบบฟรี และมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะสามารถใช้ทรัพยากรและส่งออกนำไปใช้ได้มากกว่า แต่สำหรับรูปแบบการบริการแบบให้ฟรี ก็นับว่าสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้หลากหลายพอสมควร ทั้งยังสามารถเลือกใช้แบบสำเร็จ (Template) ที่ให้มาได้อีกด้วย (แต่จะมีภาพประกอบบางส่วนจะถูกตัดออก และมีโลโก้ powtoon ติดอยู่ที่มุมล่างขวา) สื่อสามารถแทรกเสียงดนตรี บันทึกเสียงพูด นำเข้าเสียง(ที่ไม่มีปัญหาลิขสิทธ์) เข้าไปในตัวภาพเคลื่อนไหวได้ การเข้าใช้ระบบสามารถเข้าใช้ด้วยปัญชี Facebook หรือ Google ได้อีกด้วย การใช้งานนั้นจัดว่าง่าย เพียงแต่ต้องมีไอเดีย มีเรื่องราวในหัว หรือองค์ความรู้ในหัว เช่น โจทย์  คำตอบ นำไปใช้ เป็นต้น

เอกสารประกอบการใช้งาน

click > Download